Jeśli chcecie mnie wesprzeć to zapraszam do kupna mojego poradnika "Jakim jesteś Makiem?".

Przeczytaj licencję GDrive zanim założysz konto →

· Wojtek Pietrusiewicz · 10 komentarzy

Fragment licencji:

When you upload or otherwise submit content to our Services, you give Google (and those we work with) a worldwide license to use, host, store, reproduce, modify, create derivative works (such as those resulting from translations, adaptations or other changes we make so that your content works better with our Services), communicate, publish, publicly perform, publicly display and distribute such content.

Tłumaczenie samego Google’a:

Podczas wysyłania lub w inny sposób przesyłać treści do naszych usług, dajesz Google (i tych, z którymi pracujemy) na całym świecie licencji na używanie, hosta, sklep, reprodukować, modyfikować, tworzyć prac pochodnych (takie jak te wynikające z przekładów, adaptacje i inne zmiany zrobimy tak, że zawartość działa lepiej z naszych usług), komunikować, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie takich treści.

Podziękuję.

Chcesz zwrócić mi na coś uwagę lub skomentować? Zapraszam na @morid1n lub na forum.