Jeśli chcecie mnie wesprzeć to zapraszam do kupna mojego poradnika "Jakim jesteś Makiem?".

LightPaper — Markdown dla OS X i Androida →

· Wojtek Pietrusiewicz · 0 comments

Daniel Światły:

Od pew­nego czasu obser­wuję roz­wój edy­tora tek­stu dla Andro­ida o nazwie Light­Pa­per. Ma on wiele zalet lubia­nych przez sym­pa­ty­ków mobil­nego pisa­nia — zapis w for­ma­cie .txt, pro­sty i czy­telny inter­fejs, edy­tor mark­down oraz eks­port do popu­lar­nych ser­wi­sów blo­go­wych i, co naj­waż­niej­sze, syn­chro­ni­za­cję via Dropbox.

Pojawiła się jego publiczna beta dla OS X. Osobiście w sytuacjach krytycznych korzystam z Draft, a normalnie z Byword lub iA Writer, ale może czas zerknąć na to.

Chcesz zwrócić mi na coś uwagę lub skomentować? Zapraszam na @morid1n lub na forum.